Workshops

Special lectures, sessions, events, bootcamps, ...
BOOSTER RUNNING2
BOOSTER SESSIE: RUNNING

Deze Workshop bestaat uit: 'Pose Techniek Refresher'  en een introductie 'Traillopen' .

Tijdens de Refresher herhalen we kort de theorie en gaan we aan de slag met 'Running Drills'  en ' Correctie Oefeningen' .

Traillopen: Uitleg over materiaal, stijgen en afdalen, voeding tijdens training of wedstrijd, +/- 1 uurtje lopen.

Lesgever: Ken Gilbert

 

Waneer?

Zaterdag 14 oktober

Refresher: 10.00 - 11.30

Trail Running: 11.30 - 13.00

Waar?

Locatie nog niet bekent

Prijs 35 EUR Hele Workshop /

20 EUR Enkel Pose Refresher

 

SIGN UP NOW - HELE WORKSHOP
SIGN UP NOW - ENKEL POSE REFRESHER
BOOSTER2
BOOSTER SESSION: PARK MOVE

Deze workshop is veel meer dan een langere Park Move trainingsessie. We gaan in park en bos aan de slag met Natural Movement (en MovNat) technieken zoals springen, kruipen, heffen en dragen.

Er word ook gelopen, over de grond gerold, geklommen en gewoon veel bewogen op een speelse manier

 • Verbeter je natuurlijk beweegpatroon
 • Beleef plezier aan bewegen buiten de grenzen van ‘sport’
 • En ontdek oneindig veel mogelijkheden
 • Natural Movement, Roughhousing, Tree Climbing, Play
 • Kleine Groep. Max 10 Deelnemers

Lesgever: Ken Gilbert

 

Waneer?
Zaterdag  30 september

10.00 - 13.00

Waar?
Locatie nog niet bekend...

Prijs 35 EUR

SIGN UP NOW
BOOSTER BOXING
BOOSTER SESSION: BOXING

Tijdens deze workshop krijg je een beter inzicht in de opwarmingsoefeningen.

Leer basis kracht-cardio-en stretch oefeningen die je actheraf ook gewoon thuis kan doen.

Verbeteren van de (kick)boks techniek met persoonlijk advies.

 • Kracht and Cardio Training
 • Boks combinaties en verbeteren van traptechnieken
 •  ‘Movement Games’
 • Uitgebreide stretch sessie
 • Kleine Groep, ontspannen sfeer. Max 10 deelnemers

Lesgevers: Ken Gilbert & Karlien de Man

Waneer?
Zaterdag  18 november

10.00-13.00

Waar?
BeMoreActive Studio, Smeysberg 48, Huldenberg

Prijs 35 EUR

 

SIGN UP NOW
BOOSTER RUNNING2
BOOSTER SESSION: RUNNING

This workshop is split into two parts: 'Pose Technique Refresher'  and an introduction to 'Trail Running'.

During the Refresher we'll do a quick review of the theory, followed by Running Drills and Corrective Exercises.

Trail Running: Equipment, Uphill - Downhill Running, Nutrition during training and races +/- 1 hour running.

Instructor: Ken Gilbert

 

When?
Saturday 14 October

Refresher: 10.00 - 11.30

Trail Running: 11.30 - 13.00

Where?

Location to be confirmed

Price 35 EUR Full Workshop /

20 EUR Trail Run OR Pose Refresher only

 

SIGN UP NOW - FULL WORKSHOP
SIGN UP NOW - POSE REFRESHER ONLY
BOOSTER2
BOOSTER SESSION: PARK MOVE

This session is much more than a longer Park Move class. We will be in the park and the forest working with natural movement technique such as jumping, crawling, lifting and carrying.

We will also be running, rolling, climbing and lots more movement and fun !

 • Improve your natural moving pattern
 • Have fun moving beyond the traditional limits of 'sports'
 • Discover infinite ways to move
 • Natural Movement, Roughhousing, Tree Climbing, Play
 • Small group. Max 10 Participants

Instructor: Ken Gilbert

When?
Saturday 30 September

10.00 - 13.00

Where?

Location to be confirmed

Price 35 EUR

SIGN UP NOW
BOOSTER BOXING
BOOSTER SESSION: BOXING

During this workshop you will get a better insight into the warm-up exercises.

Learn basic strength-cardio and stretch exercises that you can also do at home.

Improve your (kick) boxing technique with personal advice.

 • Strength and Cardio Training
 • Boxing combinations and improved kick technique
 • 'Movement Games'
 • Extended stretch session
 • Small group, relaxed atmosphere. Max 10 participants

Instructors: Ken Gilbert & Karlien de Man

When?
Saturday 18 November

10.00 - 13.00

Where?

BeMoreActive Studio, Smeysberg 48, Huldenberg

Price 35 EUR

SIGN UP NOW